Konkurss II

TERMINOLOOGIAÕPPE JA TERMINITÖÖ POPULARISEERIMISE KONKURSS

* Kohustuslik

Palume märkida info viimase paari aasta mõnede kõige olulisemate tegevuste kohta. Näiteks terminoloogiaalaste kursuste lugemine, seminaride ja konverentside korraldamine, õpikute jm publitseerimine.

Välistame rämpsposti