Konkurss II

TERMINOLOOGIAÕPPE JA TERMINITÖÖ POPULARISEERIMISE KONKURSS

Taotlusi sai esitada 9. märtsini 2021.

* Kohustuslik

Palume märkida info viimase paari aasta mõnede kõige olulisemate tegevuste kohta. Näiteks terminoloogiaalaste kursuste lugemine, seminaride ja konverentside korraldamine, õpikute jm publitseerimine.

Välistame rämpsposti