Juhtkomitee

  • Sirli Zupping – esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, keeleosakonna nõunik
  • Reet Hendrikson Kaitseväe Akadeemia, juhtivterminoloog, sõjandusterminoloogia töörühma juht
  • Margit Langemets – Eesti Keele Instituut, leksikograaf / Eesti Rakenduslingvistika Ühing, juhatuse esimees
  • Elis Paemurd – Euroopa Komisjoni esindus Eestis, keelenõunik
  • Merike Ristikivi – Tartu Ülikool, õiguse ajaloo dotsent
  • Kadri Vare – Haridus- ja Teadusministeerium, keeleosakonna projektijuht