Juhtkomitee

Eesti terminitöö juhtkomiteesse kuuluvad järgmiste asutuste ja organisatsioonide esindajad:

Kadri Sõrmus – juhtkomitee esimees, HTMi keeleosakonna nõunik

Katrin Kern – Eesti Keeletoimetajate Liit, liige

Piret Kärtner – HTM, keeleosakonna juhataja

Valter Lang – Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik

Peeter Päll – Emakeele Selts, liige

Rena Selliov – HTM, analüütik

 

Kadri Vare – koordinaator