Juhtkomitee

Riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” juhtkomiteesse kuuluvad järgmiste asutuste ja organisatsioonide esindajad:

Kadri Sõrmus – juhtkomitee esimees, HTMi keeleosakonna nõunik

Katrin Kern – Eesti Keeletoimetajate Liit, juhatuse liige

Piret Kärtner – HTM, keeleosakonna juhataja

Valter Lang – Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik

Peeter Päll – Emakeele Selts, liige

Rena Selliov – HTM, analüütik

Terminoloogiaprogrammi tööd koordineerib Kelly Parker (Eesti Rahvusraamatukogu).