VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“


Sündmuse detailid


Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrg­hari­dus ja kõrgkooli­lõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, aval­da­da tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõr­keelestu­mist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala teadlasi, õppejõude, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid. Kutsutud kõnelejad:
  • akadeemik, TÜ professor Peeter Saari heidab reaalteadlase pilgu eesti teaduskeele olukorrale;
  • õiguskantsler, professor Ülle Madise näitab, et ilus eesti keel võib olla ka õigusteaduse, õigusaktide ja halduskeel.
Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat)
  • teadus- ja üldkeele vastastikmõju
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk,sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh eesti teaduskeele õppe olukord
  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde
Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara. Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ küsimused ja arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuru­ses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku esialgset pealkirja palume 1. oktoob­riks ning lühitutvustust 21. oktoobriks 2019 mahus kuni 2500 tärki (v.a allika­viited) aadressil teaduskeel2019@tlu.ee docx, doc või odt vormingus. Pakutu vastuvõtmisest teatame 1. novembriks. NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teadus­keele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa 22. novembril 2019 Tallinna Ülikoolis. Selle­kohase soovi (pealkiri, lühi­tutvus­tus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palume saata 25. septembriks 2019 aadressil teaduskeel2019@tlu.ee. Osalemine on tasuta. Palume registreeruda hiljemalt 15. novembril 2019 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu, mis avatakse septembris.

Konverentsi sisutoimkond

doktorant Andra Kütt

dr Peep Nemvalts, esimees

akadeemik prof Karl Pajusalu

Lisateave: Peep Nemvalts, TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja, Peep.Nemvalts@tlu.ee

Korraldajad: Tallinna Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts

Täname Haridus- ja Teadusministeeriumi: „Eesti terminitöö toetamine“.

Vaata ka http://portaal.eki.ee/koik-syndmused/details/375-vii-eesti-teaduskeele-konverents.html