Oskuskeelepäev “Mõõdetav ja mõõtmatu terminoloogias”


Sündmuse detailid

  • Date:

19. oktoobril korraldab Eesti Rahvusraamatukogu veebiseminari vormis oskuskeelepäeva “Mõõdetav ja mõõtmatu terminoloogias”.
Otseülekanne toimub Sli.do keskonnas.
Traditsioonilisel oskuskeelepäeval on seekord põnevaid ettekandeid reaalainete vallast, eriti mõõtmisega seotud terminitest: statistika, IT-viipekeel, metroloogia ja ilmateadus. Humanitaaria vallast tuleb juttu teatriterminitest ja tänapäevafolkloorist.
Kõiki teemasid seob üleeuroopaline terminibaas FedTerm, mille tutvustus on kavas.
Veebiseminar on tasuta!
Registreeru oskuskeelepäevale kuni 17. oktoobrini.


Päevakava


11.00 TERVITUSSÕNAD
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

SISSEJUHATUS
Kalju Tammaru, moderaator, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonna esimees

11.15 Eesti statistikakeele areng ja selle nähtavad ja peidetud verstapostid
Liina-Mai Tooding, Tartu Ülikool
Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikool

11.45 FedTermi terminihaldustarkvara esitlus
Kelly Lilles, Eesti Keele Instituudi projektijuht
Mari Vaus, Eesti Keele Instituudi vanemterminoloog


12.10 Terminitööst sõnakogu Metroloogia koostamisel
Rein Laaneots, TTÜ emeriitprofessor, tehnikateaduste doktor

12.35 Sõnad, sõnad, sõnad. Tänapäevafolkloori terminid teiste mõistete keskel
Mare Kalda, Eesti Kirjandusmuuseum

13.00-13.30 Vaheaeg


13.30 25 000 ilmaterminit – palju võimalusi, veel rohkem väljakutseid
Mait Sepp, Loodusuurijate Selts


13.55 Köögikeelest eesti viipekeeleks! Eesti viipekeelne IT-terminoloogia
Jari Pärgma, Tartu Ülikool


14.20 Ajakajalisus teatriterminoloogias – võimatuse võimalustest
Madli Pesti, Eesti Teatri Agentuur
Tiia Sippol, Eesti Teatri Agentuur


14.45-15.00 OSKUSKEELEPÄEVA KOKKUVÕTE


Korraldaja: Eesti Rahvusraamatukogu, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing
Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium. Vt „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtted 2019–2027“

Lisainformatsioon ja küsimused


Kai Välbe
Eesti Rahvusraamatukogu raamatukoguteenuste arenduskeskus
kai.valbe@nlib.ee
+ 372 6307 121