Konverents “Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses”


Sündmuse detailid

  • Date:

Kõik teadlased ja õppejõud, tõlkijad ja toimetajad ning teised huvilised erialast ja emakeelest olenemata on oodatud II rahvusvahelisele mitmeteaduslikule konverentsile „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“, mis toimub 7.–8. oktoobrini 2021 Tallinna Ülikoolis. Registreeruda saab 20. septembrini.
Konverentsi eesti ja inglise töökeelt vahendavad sünkroontõlgid. Ettekandeid ja vaatmikke tuleb Jaapanist Ameerikani ja Põhjalast Araabiani.
  Rahvuskeelne haridus- ja kultuuriruum saab avatud maailmas areneda nii, et omakeelset kõrgharidust pakutakse iga eriala kõigil õppeastmeil. Selleks on vaja emakeelset õppekirjandust, oskussõnastikke ning teadustulemuste üllitisi: artikleid ja monograafiaid. Euroopa Liidu pürgimus on säilitada ja arendada keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Parim viis seda ning ühiskonna haritust saavutada on riigi- või rahvuskeelne kõrgharidus, mis tagab haritlaskonna täppis-emakeelsuse ning keelterikkuse.
Eestis olgu iga päev teadmistepäev ja iga aasta eesti keele aasta.
Tutvu sündmuse kavaga ja loe lisainfot eesti või inglise keeles.