eTranslation TermBank

Eesti Keele Instituut liitus projektiga “eTranslation TermBank”. Projekti eesmärk on Euroopa ühendamise rahastu (CEF) masintõlkesüsteemi eTranslation koguda võimalikult palju terminibaase kolmes valdkonnas: tervis, tarbijakaitse ja äriõigus. Siht on muuta paremaks masintõlke kvaliteeti äriregistrite omavahelise ühendamise süsteemis (e-Justice), vaidluste veebipõhise lahendamise keskkonnas (Open Dispute Resolution) ja praegu veel loomisel olevas e-tervise keskkonnas (eHealth). Projekti lõpuks kogutakse vähemalt 150 terminiressurssi kõikides ELi keeltes ning lisaks norra ja islandi keeles.
Eesti Keele Instituudi ülesanne on lisaks Eesti terminiressurssidele koguda ka Malta ja Tšehhi terminiressursse. Oleme väga tänulikud igasuguse info eest, mis viib meid kolme märgitud valdkonna terminiressursside leidmise ja kogumiseni. Oodatud on nii viited konkreetsetele allikatele kui ka terminoloogiaga tegelejate kontaktandmed.
Kontaktisikud Eestis:
 • Projektijuht: Kelly Lilles (kelly.lilles@eki.ee)
 • Terminoloog: Mari Vaus (mari.vaus@eki.ee)
Partnerid:
 • Tilde, Läti (koordineerija)
 • Eesti Keele Instituut, Eesti
 • Institut “Jožef Stefan”, Sloveenia
 • Institutet för språk och folkminnen, Rootsi
 • Internationalen Terminologienetz TermNet, Austria
 • Københavns Universitet, Taani
 • Lietuvių kalbos institutas, Leedu
 • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Island
 • Terminologicentrum TNC, Rootsi
Terminiressurss projekti „eTranslation TermBank“ kontekstis on terminikogu, mis:
 • on kaks- või mitmekeelne;
 • ei ole internetist vaba litsentsiga allalaaditav (nt IATE);
 • vastab ELRC valideerimise juhendile;
 • on selge litsentsikokkuleppega (vt ELRC-SHARE);
 • kuulub kindlasse valdkonda (kohustuslikud valdkonnad on tervis, tarbijakaitse ja äriõigus, vabatahtlikud valdkonnad on küberkaitse ja sotsiaalkindlustus);
 • on koostatud vähemalt ühes ELi ametlikus keeles, norra või islandi keeles;
 • aitab parandada masintõlke kvaliteeti kolme avaliku digiteenuse keskkonnas: e-tervise keskkond (eHealth), äriregistrite omavahelise ühendamise süsteem (e‑Justice), vaidluste veebipõhise lahendamise keskkond (Open Dispute Resolution).
Tulemus:
 • 150 terminiressurssi ELi ametlikes keeltes ning norra ja islandi keeles;
 • CEF eTranslationi jaoks loodud koostöövõrgustik “Terminology for Europe”;
 • terminiressursside CEF eTranslationi süsteemi importimise rakendus;
 • riiklikul tasandil terminoloogiaga tegelevate asutuste loend;
 • kolme valitud valdkonna olemasolevate terminiressursside loend;
 • CEF eTranslationi jaoks terminiressursside ettevalmistamise ja rakendamise metoodika.
Mõju:
 • CEF eTranslationi kvaliteedi parandamine
Projekti kestus: 18 kuud (1. september 2017 – 28. veebruar 2019)