Toetused 2018

TERMINIBAASIDE JA TERMINISÕNASTIKE LOOMISE NING TERMINIKOMISJONIDE TEGEVUSE TOETAMISE KONKURSS

Eesti terminitöö juhtkomitee otsustas 6. juunil 2018 toetada järgmiseid terminikomisjone:
 1. Tootmistehnika ja –süsteemide terminitöörühm (Tauno Otto) – 900
 2. Robootikaterminite komisjon (Indrek Must) –  2300
 3. Keeletehnoloogia ja arvutuslingvistika terminikomisjon (Kadri Vider) –  2000
 4. UT ajakirja keelenurga toimkond (Riina Reinsalu) –  500
 5. Immunoloogia toimkond (Koit Reimand) –  1300
 6. Eestikeelse botaanilise terminoloogia komisjon Eesti Looduseuurijate Seltsi juures (Toomas Kukk) – 1900
 7. Haridusterminoloogia komisjon (Helin Puksand) – 1800
 8. Filmikunsti terminikomisjon (Veiko Vaatmann) –  2280
 9. Eesti Skeemiteraapia Assotsiatsiooni terminikomisjon (Kaia Kastepõld-Tõrs) – 1460
 10. Käsitööteaduse oskuskeele toimkond (Ave Matsin) – 1900
 11. Maastikuarhitektuur (Toomas Muru) – 1460
 12. Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond (Kalju Tammaru, Piret Pärgma piret.pargma@nlib.ee) –  2300
 13. Teatriterminoloogia toimkond (Tiia Sippol) – 1500
 14. Eesti linnunimetuste komisjon (Margus Ots) – 1000
 15. Looduskaitse (Mart Külvik) – 1500
 16. Tartu Ülikooli foneetika labor (Pärtel Lippus) –  2500
 17. Meditsiiniterminoloogia Komisjon (MTK) (Marje Liibak) – 2500
 18. TÜ vene-eesti õigusterminoloogiabaasi töörühm (Oksana Palikova) – 1700
 19. Geneetika, genoomika ja geenitehnoloogia terminoloogiakomisjon (Maris Laan) –  2000
 20. Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse Ida mõtteloo terminoloogia töörühm (Märt Läänemets) –  2500
 21. Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi (KMI) kliiniliste erialade arengu töörühm (Kaja Põlluste) –  1800
 22. Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (Lauri Saks) – 1500
 23. Eesti Aiandusliidu aiandusterminoloogia komisjon (Väino Eskla) – 2000
 24. Projektide, programmide ja projektiportfellide juhtimine (Taavi Tamberg) – 1700
 25. Limnoloogilise terminoloogia komisjon (Toomas Kõiv) – 2000
 26. Matemaatika (Mati Abel) – 1000
 27. Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm (Rein Laaneots) –  1500
 28. Keemia terminikomisjon (Kalle Truus) –  1700
 29. Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK) (Matti Masing) –  2500
Kokku 51 000 eurot.  

TERMINOLOOGIAMOODULITE TOETAMISE KONKURSS

Tallinna Ülikool (Peep Nemvalts) – 12000 Eesti Maaülikool (Ülle Sihver) – 8000

Kokku 20 000 eurot