Terminikomisjonid

Tutvuge ka Euroopa terminoloogiaühenduses EAFT-is toimuvaga.

 

Loetelu põhineb eestikeelse terminoloogia programmi 1. lisal “Eestis tegutsevad terminikomisjonid”.

Kui Te kuulute terminikomisjoni, mida siin nimekirjas ei ole, siis andke oma komisjonist märku siin.

 1. Haridus

– Haridusterminoloogia komisjon

 

 2. Humanitaaria ja kunstid

– Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonna kolleegium

– Eesti Kunstiakadeemia kullassepatöö terminoloogia töörühm

– Eesti Kunstiakadeemia sepakunsti terminoloogia töörühm

– Nüüdismuusika oskuskeele komisjon* (tärniga tähistatud komisjonid või töörühmad (kokku 37) on saanud toetust riikliku programmi „Eestikeelse terminoloogia toetamine (2008–2012)“ vahenditest)

– Tallinna Ülikooli kunstide instituudi eesti rahvatantsu oskussõnavara töörühm*

– Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia terminoloogia töörühm*

– Tartu Ülikooli orientalistikakeskuse terminitöörühm*

– Tartu Ülikooli teoloogilise terminoloogia oikumeeniline komisjon*

– Rahvusfilmograafia andmebaasi terminoloogia töörühm*

– Kinobussi filmisõnause töörühm

 

3. Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus

– Arvestus- ja finantsvaldkonna terminikomisjon*

– Dokumendi- ja arhiivihalduse ning asjaajamise terminite töörühm*

– Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond*

– Eesti Panga terminoloogia töörühm

– Raamatupidamise toimkonna terminoloogiakomisjon

– Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse terminoloogia töörühm*

– Tallinna Ülikooli poliitika ja valitsemise aluste terminoloogia töörühm*

– Poliitikateooria terminoloogia komisjon (lisatud 2014. a)

 

4. Loodus- ja täppisteadused

– Eesti Keemia Seltsi nomenklatuurikomisjon

– Eesti Terioloogide Seltsi imetajanimede komisjon*

– Eesti Ornitoloogia Ühingu linnunimetuste komisjon*

– Ihtüoloogilise terminoloogia komisjon (lisatud 2014. a)

– Eesti Loodusuurijate Seltsi eestikeelsete taimenimede ja botaanilise terminoloogia komisjon*

– Eesti Biokeemia Seltsi terminite töörühm*

– Tartu Observatooriumi kosmoseterminoloogia töörühm*

– Tööstusökoloogia terminikomisjon*

– Floristika terminikomisjon*

– Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK) (lisatud 2014. a)

– Eesti Aiandusliidu puuviljanduskomisjon (lisatud 2014. a)

– Parasitoloogia-alased terminid (lisatud 2014. a)

 

5. Tehnika, tootmine ja ehitus

– Eesti Geotehnika Ühingu terminoloogia töörühm

– Eesti Looduseuurijate Seltsi (Teaduste Akadeemia juures) geoloogiasektsioon (lisatud 2014. a)

– Eesti Maaülikooli toiduteaduse terminoloogia komisjon*

– Eesti Mööblitootjate Liidu terminoloogiakomisjon*

– Elektroenergeetika terminoloogia komisjon

– Energeetika terminoloogia töörühm

– Lihandusterminoloogia töörühm

– Mäendusterminoloogia töörühm

– Tallinna Tehnikaülikooli geoterminite töörühm*

– Tallinna Tehnikaülikooli materjalitehnika terminoloogia töörühm*

– Tallinna Tehnikaülikooli metalliõpetuse ja metallide tehnoloogia terminoloogia komisjon*

– Tallinna Tehnikaülikooli metroloogia ja mõõtetehnika terminoloogia töörühm*

– Tallinna Tehnikaülikooli tootmistehnika ja tootmissüsteemide terminoloogia töörühm (lisatud 2014. a)

 

6. Põllumajandus

– Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi loomakasvatusterminite töörühm*

– Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi mesindusterminite töörühm*

– Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse terminoloogia komisjon*

 

7. Tervis ja heaolu

– Meditsiiniterminoloogia komisjon*

– Eesti Radioloogia Ühingu terminoloogiakomisjon

– Farmaatsiaterminoloogia ekspertkomisjon*

– Eesti Laborimeditsiini Ühingu terminoloogia töörühm*

– Eesti Veeühingu terminoloogiakomisjon

– Meditsiinifüüsika terminoloogia komisjon*

– Rahvatervishoiu terminoloogia komisjon*

– Eesti E-tervise SA terminoloogia töörühm (lisatud 2014. a)

8. Muu

– Eesti Kennelliidu terminoloogiakomisjon*

– Lennuameti terminoloogiakomisjon*

– Merekeele nõukoda*

– Kaitseministeeriumi sõjanduse ning julgeoleku- ja kaitsepoliitika terminoloogia komisjon