Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrg­hari­dus ja kõrgkooli­lõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, aval­da­da tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõr­keelestu­mist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala teadlasi, õppejõude, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid. Kutsutud … Loe edasi VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“