VI eesti teaduskeele konverents


Sündmuse detailid

 • Date:

VI eesti teaduskeele konverents  tähistamaks Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva

ja TLÜ teaduskeelekeskuse 10. tegevusaastat

Tallinna Ülikoolis 7. detsembril 2018

 

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrg­haridus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teadus­keelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengu­kava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020.

Mitmeteaduslikule konverentsile ootame osalema kõrgkoolide ja teadus­asutuste iga eriala õppejõude, teadureid, üliõpilasi ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Põhiettekande „Eesti keel kõrghariduses – lähiminevik, hetkeseis ja tuleviku terendused“ peab TÜ professor Birute Klaas-Lang.

Üldteemadena on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat):

 • teadus- ja üldkeele vastastikmõju
 • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
 • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
 • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
 • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe olukord
 • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.

Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku lühitutvustust palume hiljemalt 25. oktoobriks 2018 mahus kuni 2500 tärki (v.a allika­viited) docx, doc või odt vormingus aadressil teaduskeel2018@tlu.ee. Pakutu vastuvõtmisest teatame 9. novembriks.

NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeelele keskenduva minisümpoosioni või töötoa. Selle­gi lühitutvustuse (pealkiri, eesmärk, teemajuhi nimi, sümpoosionil arutlejad või töötoas eeldatavalt osalejad, töötoa aja- ja tegevuskava ning loodetav tulemus) palume saata aadressil teaduskeel2018@tlu.ee 25. oktoobriks 2018.

Palume registreeruda hiljemalt 1. detsembril 2018 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu ja maksta osalustasu 10 eurot vastavalt regist­reeru­mise järel esitatavale arvele. Tasuta osalevadesinejad, palgatööta või õppeülesandega üliõpilased ja palgatööta pensionärid. Konverentsi programm on SIIN.

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus koostöös TLÜ konverentsikeskusega.

Eesti terminitööd toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Konverentsi sisutoimkond

Peep Nemvalts, esimees

Kais Allkivi-Metsoja, doktorant

Halliki Põlda, doktorant

Lisateave

Peep Nemvalts, dr. phil.

TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja

Peep.Nemvalts@tlu.ee

TLÜ teaduskeelekeskuse senised konverentsid

 • I eesti teaduskeele konverents 2009
 • Rahvusvaheline konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ 2011
 • II eesti teaduskeele konverents 2012
 • III eesti teaduskeele konverents 2014
 • IV eesti teaduskeele konverents 2016
 • V eesti teaduskeele konverents 2017

Täpsemalt vt teaduskeelekeskuse võrgukodust.