Sümpoosion „Eestikeelne ülikool, eestikeelne teadus“


Sündmuse detailid

  • Date:

Sümpoosion „Eestikeelne ülikool, eestikeelne teadus“ toimub reedel, 23. novembril kl 12.00–16.00 Haridus- ja Teadusministeeriumis (Munga 18, Tartu).

Eestikeelse terminoloogia programmi abil on kõrgkoolid korraldanud eestikeelset teadustegevust väärtustavaid üritusi: koolitusi, konverentse, akadeemilisi arutelusid, samuti kajastanud toimunut trükistes ja meedias. Selle aasta sümpoosioni põhiteemad on teaduskommunikatsioonterminoloogia ja kõrghariduse keel.

KAVA
11.30 Tervituskohv
12.00 Avasõnad
12.20–13.00 Teaduskommunikatsioon
teadustulemuste vahendamine ja eesti keele roll selles
Priit Ennet, Toomas Kiho, Rando Värnik

13.30–14.30  Kõrghariduse keel
õppematerjalid, väitekirjad, õppetöö, kollegiaalne suhtlus
Peeter Espak, Reet Kasik, Aet Kiisla, Mart Noorma

15.00–16.00 Erialakeel
termin ja terminiarendus, keelekogud ja keeletehnoloogia, publitseerimine eesti keeles
Enno Mõts, Arvi Tavast, Urmas Varblane


Ootame Teid kuulama ja arutlema!
Sümpoosionile saab registreeruda registreerumisvormi kaudu.
Lisainfot saab meiliaadressilt ylle.sihver@emu.ee.