Ekilex

Seni on toetust saanud terminikomisjonid koostanud oma terminibaase Eesti Keele Instituudi terminoloogia haldamise tarkvara Termeki abil. Termekis on poolsada avalikku terminibaasi. Vaata lähemalt Avalikud terminibaasid. Praegu on Eesti Keele Instituudis arendamisel uus sõnastike ja terminibaaside koostamise keskkond, kuhu on plaanis lähiajal koondada senised Termekis tehtud terminibaasid. Sarnaselt Termekiga on ka Ekilex kõigile terminibaasi koostajaile tasuta kättesaadav. Ekilexi arendustöid rahastatakse ASTRA projekti vahendeist ja käimasolev arendusetapp kestab 2020. aastani. Terminitöö jaoks on plaanitud uus keskkond avada tänavu maikuus. Seega, 2019. aastal toetust saanud terminikomisjonid hakkavad töötama vastses keskkonnas. Ühtlasi saavad nad anda kiiresti tagasisidet uue töövahendi vooruste ja puuduste kohta.