EELex 2

EKI hakkab sel aastal ASTRA projekti raames arendama uut sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi EELex2 (EKILex), kuhu tahame koondada kõik praegused EELexi, Termeki ja Multitermi kasutajad ning andmebaasid. Projekt kestab neli aastat (2016-2020), kuid loodame väga, et terminikomisjonid saavad uues süsteemis tööd teha juba aastal 2018. Projektijuht ja vastutav isik on Tõnis Nurk tonis.nurk@eki.ee. Selleks, et uus süsteem kõigi vajadustele vastaks, korraldame küsitluse, et teada saada, mida kasutajad tahavad ja vajavad. Küsitlusele saab vastata aadressil http://www.eki.ee/kysitlused/ Mõtete kogumise abivahendina võib kasutada nii EELexi kasutusjuhendit http://eelex.eki.ee/juhendid/help2012/edoc.html, Termeki kasutusjuhendit http://terminoloogia.ee/wp-content/uploads/2015/07/Termeki-kasutusjuhend.pdf kui ka näiteks TshwaneLexi ülevaadet http://tshwanedje.com/tshwanelex/overview.html